/Coaching
Coaching 2020-05-28T16:06:02+02:00

Coaching

Coaching er et støttende udviklingsværktøj, der via samtale hjælper dig til at starte eller udvide en lærings- og udviklingsproces. Coachingen skaber refleksion og motivation på det område, du bliver coachet på hvilket hjælper dig til at nå dine mål ved at tage udgangspunkt i dine ressourcer og styrker.

Coaching kan derfor bruges på mange måder. Det kan f eks være til at

  • Hjælpe til refleksion på et emne og derved skærpe din oplevelse og bevidsthed omkring det. Dette hjælper til efterfølgende at finde frem til dit udviklingspotentiale.
  • Fremme din læring om dig selv og bygge videre på dine evner til selvregulering din følelse af ansvarlighed overfor dig selv.
  • Støtte op om en udviklingsproces ved at fokusere på dine ressourcer og hvordan de hjælper dig til fokusere på løsninger.

Ofte bruges coachingen til at klargøre dine tanker og følelser angående f eks motivation for træning eller vaneændringer, skabe større engagement i forhold til dine målsætninger og generelt for at du lærer dig selv bedre at kende. Du bliver dog næppe overrasket over at høre, at det også indgår som delelement i både fysioterapien og den personlige træning, hvor der også egner sig til at støtte op om de områder, hvor du oplever et ønske om udvikling.

Coaching kan foregår ansigt til ansigt eller online alt efter aftale.

Har du spørgsmål til coaching? Skriv til mig på Kontakt@StefanMoos.dk og lad mig høre, hvad jeg kan gøre for dig.