//Bliv herre over dine vaner

Bliv herre over dine vaner

By | 2023-05-31T12:25:47+02:00 31. maj 2023|Ikke kategoriseret|

Har du bemærket, hvordan nogle af de ting du gør er så automatiske, at de regelmæssigt sker helt uden at du er bevidst om det? Det kan være bestemte handlinger eller tankemønstre og som regel er du nødt til at tage et metaperspektiv og forsøge at betragte dig selv udefra for overhovedet at bemærke det. Ofte kan det endda først lade sig gøre gøre bagefter, når du mærker konsekvensen af hvad end vanen satte i gang.

Vaner er smarte. Vaner tillader os nemlig at gøre ting, som hjælper os igennem tilværelsen, uden at koste særlig meget energi. Det gør det så at sige nemt at komme igennem tilværelsen i perioder, hvor du måske ikke har så meget overskud til at træffe beslutninger. I de perioder hjælper vanerne os med at gøre ting, som bevidst eller ubevidst øger vores ressourcer og sandsynligheden for at vi klarer os igennem bedst muligt. Desto mere stresset og presset du er, desto mere tilbøjelige bliver vi til at afhænge af vores vaner. Der er ikke længere overskud til at træffe aktive valg.

Når vi vurderer at vaner generelt set bidrager med mere positivt end negativt, så siger vi, at der er tale om en god vane, imens vaner med primært negative konsekvenser anses for at være dårlige vaner. Som regel er det et spørgsmål om hvordan vi hver især tolker dem, dog. Det bliver din vurdering af om vanen bidrager med mere positivt end negativt, når du vurderer den og det kan være mere kompliceret end man nogle gange lige skulle tro.

Det er næsten forfriskende bare at se på

At drikke et koldt glas vand hver morgen er f eks en typisk god vane, fordi det hjælper dig til at undgå dehydrering og hurtigere blive vågen. Konsekvensen er relativt begrænset – måske bliver den, at du hurtigere skal på toilettet. Det er selvfølgelig som udgangspunkt ikke et problem, men hvis du er afhængig af den offentlige transport og ofte bliver forsinket inden du møder ind på arbejde/studie (og derfor ikke kan nå på toilettet), så kan du opleve at koncentrationen ryger i de første timer, indtil du bliver i stand til at træde af på naturens vegne. Hvis konsekvensen af det bliver, at du får mindre kvalitet ud af din tid, så er det lige pludselig ikke sikkert, at det er en god vane længere og hvis du oplever det ofte, så er det måske på vej til at blive en dårlig vane. Eksemplet er selvfølgelig lettere tænkt, men også samtidig let at løse – hiv en vandflaske med og drik senere på dagen (eller vent til du er tørstig, hvis du ikke står og skal dyrke idræt lige om lidt. Dine raske nyrer er som udgangspunkt enormt gode til at regulere dit behov for væske ved at gøre dig tørstig i løbet af dagen).

De dårlige vaner er dem, som medfører konsekvenser, som på længere sigt er gennemgående negative. Det kan for eksempel godt være, at cigaretrygning i løbet af dagen giver anledning til afslapning og pausetid – måske endda så du kan arbejde mere effektivt i løbet af din aktive tid – men med tilpas høj mængde og over tilpas lang tid har det en meget høj konsekvens for din sundhed og trivsel. Med store konsekvenser for hjerte, lunger og det resterende kredsløb skal du overveje om gevinsten ved den dårlige vane, rygning opvejer konsekvensen. Det gør det sjældent og vi ved det godt alle sammen. Derfor betragtes rygning også generelt set som dårlig vane.

En dårlig vane

De negative vaner får som regel langt mere opmærksomhed end de positive. Det hænger selvfølgelig sammen med at vi generelt har en tendens til at være mere opmærksomme på de negative ting og på at fixe dem, end vi er på at være opmærksomme på de positive ting (og de gode vaner). Det lader til, at det er et grundlæggende princip for den menneskelige tilværelse, at de ting, der som udgangspunkt fungerer, ikke modtager ret meget opmærksomhed og energien kan passende bruges på noget andet, som fylder mere. Det negative.

Det er synd af flere årsager. Dels fordi fokus på det negative fordrer yderligere negativt og har en tendens til at dyrke det negative yderligere. Dels fordi det i høj grad er de positive vaner og oplevelser, som bygger ressourcer til at modstå de negative inputs og bump hen af vejen. Desto flere positive vaner, du kan stoppe ind i din hverdag, uden at det koster opmærksomhed og energi, desto bedre. Omvendt vil for meget fokus på det negative og de dårlige vaner farve din generelle trivsel i negativ retning.

At fokusere endnu mere på alt det, som er i vejen, har sjældent bidraget med noget positivt

De negative vaner bliver særligt interessante, fordi vi ved at konsekvensen er større end gavnen – og alligevel gør vi det? Hvorfor? Det simple svar er, at de faktisk giver mere gavn i et her er nu-perspektiv, end vi selv er bevidste om og det handler ofte om hvilken tilstand, som vi befinder os i, når vanen starter. Også selvom konsekvensen af det på sigt gør, at vi i en mere ressourcestærk, bedre version af os selv bagefter ville ønske at vi ikke havde gjort det.

Det er af denne årsag, at det er så vigtigt at være sig bevidst om hvilket behov den dårlige vane skal dække. Det behov skal nemlig dækkes og du kan være fuldstændig sikker på at dine vanesystemer nok skal sætte ind, hvis bare du bliver tilstrækkeligt pressede (og i vores moderne verden, hvem oplever så ikke at føle sig presset med jævne mellemrum?). Det eksemplificeres måske aller bedst ved de forskellige afhængigheder, hvor vaner udvikler sig til identitetsforståelse og generel adfærd. Her viser forskningen tydeligr, at den afhængige adfærd kan kobles sammen med forskellige følelsesmæssige behov, som den afhængige har svært ved at bearbejde. Resultatet viser sig i stedet som kompenserende adfærd som overspisning, træningsafhængighed eller ludomani. Er man nået dertil, er det en god idé at opsøge en professionel, som kan hjælpe med de bagvedliggende udfordringer.

Det er dog ikke ensbetydende med, at du ikke allerede nu er i stand til at arbejde med dine vaner, hvor første skridt selvfølgelig er at gøre sig selv bevidst om dem. Hvad foretager du dig, som i en kategori af gode eller dårlige vaner, tjener det formål at hjælpe dig lettere igennem tilværelsen nu her?

Hvis du kan genkende vanerne, så skal du efterfølgende spørge dig selv om hvilket behov de dækker og hvordan?

Ofte kan du allerede ved at genkende behovet begynde at ændre på vanen. Handler det f eks om et behov for at stresse af eller at dæmpe negative følelser og kan det behov i så fald dækkes på anden vis? Det kan f eks være igennem arbejde med accept af følelserne (og derved bremse den onde spiral af negative følelser) eller andre, gode vaner, som du aktivt kan erstatte det negative med.

Hvad er det for et behov, som dine vaner skal dække?

Sidst men ikke mindst, kan du gøre noget for at reducere risikoen for at ende i en tilstand, hvor dine negative vaner tager over? Selvfølgelig kan du ikke undgå, at der kommer pressede perioder (og du skal passe på med ikke at stresse dig selv yderligere ved at opstille et umuligt mål, som kun gør følelserne værre og dig endnu mere udmattet), men kan du gøre noget for at øge din modstandsdygtighed og ressourcer, når det bliver relevant? På samme måde som at du bliver mest sårbar, når du er søvnig, sulten, træt, ensom, stresset eller tilsvarende i en negativ tilstand, kan du så gøre noget for at genkende de tilstande og derfra modvirke de medfølgende konsekvenser?

Ved at gøre dette giver du nemlig dig selv en markant bedre forudsætning for at kunne kæmpe imod de negative vaner og konsekvenserne, som følger af at skulle tage kampen op for at blive en bedre version af dig selv.